top of page

MINDEN MŰVÉSZNEK VAN EGY TÖRTÉNETE

íme az enyém

testimonials design 4_edited_edited_edit

„Saját művészi hitvallásom alapja, hogy követem a nagy mesterek eredményeit, ecsetkezelési hagyatékát és úgy igyekszem meghatározni saját utamat, hogy ezt a tudást a személyes világérzékelésem prizmáján keresztül kamatoztatom."

Manajló András

ÖNÉLETRAJZAM, SZAKMAI TANULMÁNYOK, DÍJAK, KIÁLLÍTÁSOK ÉS GYŰJTEMÉNYEK.

A LEGFRISSEBB INTERJÚK, ESEMÉNYEK, KIÁLLÍTÁSOK ÉS TV-MŰSOROK.

AHOL AZ ALKOTÁSAIM SZÜLETNEK.

testimonials design 4_edited_edited_edit

Mélyebbre repülni

Valahol olvastam, hogy „az élet olyan, mint egy léghajó. Ha magasabbra akarunk szállni, meg kell tanulnunk elszakadni dolgoktól, és kidobni a kosárból azt, ami nem enged felemelkedni.” Nos, művészi fejlődésemben én is eljutottam addig a pontig, hogy már úgy érzem, meg kell szabadulni attól, ami fölösleges, ami akadályoz az emelkedésemben. Régóta érlelődik bennem a vágy, hogy eltávolodjak a figurális ábrázolástól, a látvány, a felszín valamilyen mértékű visszatükrözésétől. Nincs előttem kitaposott ösvény, de belül érzem, sokkal inkább az érzések, a dráma, a katarzis megragadására kell törekednem. Azt akarom elérni, hogy amikor valaki belép egy kiállítóterembe, ahol képek függnek a falon és körbetekint, az én festményem legyen az, amely legerőteljesebb kisugárzásával magára vonja a figyelmét. Odavonzza és emóciókat keltve továbbgondolásra készteti a látogatót. Ez által megszűnik a művész magánya, az „elvarratlan szálak” révén a befogadó közönség is részesévé válik az alkotói folyamatnak. Mert hitem szerint a művészet nem önmagáért való, csak a műértővel együtt nyer igazi értelmet.

Manajló András

Andrew Manaylo - My Story

Andrew Manaylo - My Story

Andrew Manaylo - My Story

Andrew Manaylo - Dream

Andrew Manaylo - Colors

Andrew Manaylo - Mentor

AZ EREDET

EXKLUZÍV BETEKINTÉST AJÁNLOM AZ ELŐDJEIM ÖRÖKSÉGÉBE

MANAJLÓ FEDOR (1910-1978)
a Nemzeti Művész Emlékmúzeuma

A legmagasabb Ruszin Nemzeti Kulturális Kitüntetés MANAJLÓ IVÁN (1942-2010) nevét viseli

Manajló András  tanulmány:
MANAJLÓ-DINASZTIA A RUSZIN KULTÚRÁBAN

Táncolva festő
Kortárs művészet – Manajló András: ruszin család, magyar élet.

Bertók László:

Derű, szépség és szenvedély. E három fogalommal körvonalazható művészete, amely találkozik a közönség igényével – Amerikában fizetőképességével is. Vásznait New York-i lakberendezők helyezik ügyfeleik nappalijába, galériások versengenek műveiért. Idehaza Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjat vehetett át nemrégiben. Manajló Andrásra nyugodtan mondhatjuk: révbe ért. De e napfényes összkép mögött ott a dráma, a menekülés, az újrakezdés.

 

Az ősök régi bútoraival megrakott nappaliban legendás festődinasztia festményei fogadnak. Szinte nincs üresen maradt falfelület, még az emeletre vezető lépcsőházban is festmények sorakoznak: az 1930-as években alkotói virágkorát élő híres festők nagyapa, Manajló Fedor és az apa, Manajló Iván képei mellett van néhány vászon a festőcsalád női tagjától, Manajló-Prihogyko Viktóriától is, illetve a harmadik nemzedék képviseletében a házigazdától, Andrástól. Ő ebben a festékillatú, művészemberektől hangos közegben látott napvilágot Ungváron 1970-ben.

 

– Szinte a palettán születtem, úgyhogy némi gyerekkori „űrhajós leszek” megingást leszámítva mindvégig egyértelmű volt, hogy belőlem is művész lesz – meséli, majd bemutat iparművész feleségének, akinek félig magyar, félig ruszin felmenői vannak, és most különleges ruszin süteménnyel kínál. A festmények előtt Manajló András szeretett nagyapjáról kezd mesélni némi elfogódottsággal. Megtudom, hogy hétévesen saját kis állvánnyal a hóna alatt járta vele a Kárpátokat, és ahol az öreg ihletet kapott, ott leültek, és alkottak. Amikor nem sikerültek a legelésző báránykák, Fedor papa odalépett hozzá, összekeverte a palettára katonásan kinyomott festékcsíkokat, és három jól irányzott ecsetvonással helyre rakta a nyájat.

A kisgyereket lenyűgözte nagyapja festői talentuma, amelynek igazolására most odatessékel egy kissé megfeketedett képhez. Fehér vászoninget viselő rutén favágót ábrázol, amint fejszével kezében lendületesen hadakozik a fával. Repül a forgács, szinte hallom a tuskó hasadását. Sugárzik a képről a nyers erő. Kernstok Károly, Tihanyi Lajos híres festők vásznainak hangulatát idézi, de aztán kapcsolok, hogy ez nem véletlen, hiszen ugyanaz a korosztály, ugyanaz a kor, akár Manajló Fedor is tartozhatott volna a Nyolcak közé mint kilencedik, bár ki is lógna onnan, mert kevesebb nála az egyetemes, sokkal több a népi, a ruszin gyökerekből átvett mintázat.

 

Vendéglátóm ecsetkezelésében épp ezt a lendületességet örökölte nagyapjától, aki 1931-ben megalapította Ungváron a Podkarpatszka Rusz Képzőművészeti Társaságot, a későbbi Kárpátaljai Barbizont, amelynek tagja volt harmincnyolc kárpátaljai festőművész: magyarok, szlovákok és ruszinok vegyesen. Mindannyian a közös cél elérésére törekedtek, ez pedig erős, regionális képzőművészeti iskola megteremtése volt. A Trianon utáni impériumváltások idején eleinte még volt szabadság, úgyhogy a festők tanulhattak európai iskolákban. Ki a párizsi Julian Akadémiát kereste fel, ki a müncheni iskolát, ki Rómát, Budapestet, Manajló Fedor például Prágát.

Vendéglátóm kinyit egy könyvet, amelyben a Barbizon híres festőinek csoportképe látható: Boksay József, Manajló Fedor, Koczka András, Vaszil Szvida, Erdélyi Béla, Kontratovics Ernő és Petky Sándor. A fotó 1946-ban készült, az utolsó pillanatban, mielőtt a szovjet hatalom rá nem kezdte erőltetni a művészekre a maga intellektuálisan szegényes kivetülését: a szocreált.

 

– Nagyapám és apám is a tájképekbe menekült a politikai nyomás elől. Egyikük sem akart Lenint, vörös horizontot fürkésző kohászt vagy párttitkárportrét festeni, pláne nem abban a lélek nélküli, statikus modorban, amelyet elvártak volna. A tájkép megtűrt kompromisszum volt, de aki erre az útra lépett, az egy buszmegálló dekorációjára sem kapott megbízást – meséli Manajló András, felidézve, hogy nagyapja egyszer kivételt tett, és megpróbálkozott egy gyárbelsővel, persze avantgárd módon. A lényeget megragadó expresszionista, majdnem absztrakt művészetbe illő alkotás született, A gyár szimfóniája címet adta neki, ami persze nem találkozott az elvtársak szocreál igényeivel.

 

Manajló András művészetére nagyapja mellett édesapja is hatással volt: az élénk színek szeretete tőle ered – tudom meg, miközben egy apja által festett kép elé érünk. – Apám, Manajló Iván sokat kísérletezett új művészeti irányzatokkal, és engem is folyamatosan erre ösztökélt. Azt tanította, hogy ne csuklóból fessek finomkodva, pepecselve, hanem vigyem bele az érzelmeimet, indulataimat, szenvedélyemet, és vegyem észre, hogy a nagy kézmozdulatok a vásznon is igénylik a teret.

Szóval „igénylik a teret”. Elsőre nem egészen világos, mire gondol, csak amikor végre belépünk a műtermébe, és megpillantom a festékkel összefröcskölt falat, ablakot, rádiót, akkor sejlik fel előttem az alkotói folyamatot átható szenvedély. Az asztallapnyi „palettán” halmozódó olajfesték, az állványon készülő akt: felhúzott térdére támaszkodó, kacsóját lazán lógató csinos nőalak. A modern kép fókuszában részletesen kidolgozott kézfej, míg más testrészeket lendülettel, helyenként vastagon felkent festékkel ábrázol. Az anatómiailag tökéletes figura mögött a háttér csupa színfolt. A festő impresszionistákra jellemző módon a nézőre bízza, mit képzeljen a hölgy köré. Az alkotó elégedetten mosolyog. Mint mondja, a kortárs művészetben csak annyit kell láttatni, hogy a látvány előhívjon valamilyen saját élményt a nézőben.

 

Manajló András feleségével a rendszerváltáskor települt át Magyarországra, és mint kárpátaljai ruszin hazafi, egy időre közéleti tisztséget is vállalt: a Magyarországi Ruszin Önkormányzat elnökévé választották. Görögkatolikus fatemplom építését kezdeményezte Máriapócson, megkísérelte Balatonföldváron művésztelep formájában újjáéleszteni a Kárpátaljai Barbizont, ma pedig jótékonykodik, előadásokat tart Amerikában a ruszin emigrációnak. Szülőföldje elhagyásáról kérdezve arcán komor felhők suhannak át. Fiatalon dilemma elé állította az élet:

 

– Ha festő szerettem volna maradni, megélhetési okból el kellett hagyni Kárpátalját. Feleségem családjának magyar ága révén adott volt, hogy ide költözünk. Ma már tisztán látom, mennyire jó döntést hoztunk akkor! Bár a rendszerváltáskor megszavazta a nép, hogy Kárpátalja kapjon autonómiát Ukrajnán belül, ettől egyre távolabb kerülünk. Minket, ruszinokat puszta létünkben is megkérdőjelez a kijevi hatalom, most pedig már a szintén őshonos magyaroknak is hadat üzentek. Ezzel szemben engem Magyarországon a ruszin származásom miatt soha semmilyen hátrány nem ért, ellenkezőleg! Ugyanakkor félek, hogy a ruszinság lassacskán felolvad a többségi nemzetekben.

 

De vajon hogyan sikerült meghódítani az amerikai piacot? – terelem derűsebb irányba a beszélgetést, mire elárulja, hogy egyik Manhattanben élő, Kárpátaljáról elszármazott mecénása, Pákh Imre révén kapott meghívást a New York-i 2012-es Art Expóra, ahol ismeretlenként is nagy érdeklődés mutatkozott a kortárs művészete iránt. A debütálás annyira jól sikerült, hogy egyre több időt tölt az USA-ban, kiállításokra jár, utazik, vizuális élményeket gyűjt, amelyeket vázlatfüzetében rögzít, hogy aztán hazatérve megfesse őket.

– Amerikában az intelligencia két kárpátaljai festőt ismer: a ruszin Andy Warholt és a magyar Munkácsy Mihályt. Hátborzongató érzés, amikor a saját vásznamat látom kifüggesztve egy Warhol és egy Munkácsy között. Van ott egy igényes középosztály, amelynek nem okoz gondot megfizetni a kortárs művészetet, nyitottak rá, és bátran mernek vásárolni absztrakt művészetet saját értékítélet alapján. Sokkal inkább, mint például a svájciak, akiknek szintén van pénzük, de aki nem svájci legalább tíz generációra visszamenőleg, hiába tetszenek az eladó festmények, nem vesznek tőle semmit.

 

A műteremből kilépünk a kertbe. Itt egy halastavacska, néhány díszfa és bokor teremt idilli környezetet.

„Férjem itt szokott ráhangolódni a munkára, aztán bemegy, bekapcsolja a CD-lejátszót, többnyire jazzt hallgat közben, gyakran táncolva fest” – meséli felesége, aki eddig szerényen a háttérbe vonult. Előkerül az említett vázlatfüzet, benne új művészeti próbálkozásokról tanúskodó skiccek. Feltűnik egy expresszív, fantáziát megindító grafika, ha akarom, barázdált arcú öregember, ha akarom, fatörzs. Egészen más képi világ, mint amelyet eddig láttam.

– Kis visszatérés kárpátaljai gyökereimhez – magyarázza a festő –, mert bár új hazám Magyarország, lehetetlen, hogy elszakadjak a szülőföldemtől. Egy lépés hátra, kettő előre, a konzervativizmus így fér meg az innovációval, az új utak keresésével. A kettő nem ellentétes fogalom. A gyermek is ösztönösen eltávolodik az anyjától, aztán visszaszalad az ölelő karok közé. És a visszatérés pillanata a legnagyobb boldogság mindkettőjüknek.

 

Bertók László riportja

Magyar Nemzet időszaki lap

Manaylo_Art_Painting_Interior_Design-Manajlo_Festmeny_Lakberendezes_About

Manajló András: az Absztrakt Művészeten és az Örökségen Áttörő Út
 

Manajló András festőművész a kortárs absztrakt művészet világában járja saját, egyedi útját. A híres festők sorában elfoglalt helye nem véletlen: művészeti öröksége, festményei és modern képei a lakberendezés és design területén is megkerülhetetlenek.

A Híres Festők Öröksége: Manajló András Életrajza
 

Manajló András, a kortárs absztrakt művészet egyik legismertebb képviselője, művészi hitvallásában a nagy mesterek eredményeit követi, miközben saját, egyedi útját járja. Születése óta a művészet szorosan hozzátartozott életéhez, és már fiatal korában is kitűnt tehetségével. A festészet iránti szenvedélyét és elkötelezettségét a családi hagyományok is erősítették, hiszen a Manajló család generációkon keresztül adott otthont a művészi tehetségnek.

 

András festményei a modern képek és a hagyományos technikák kombinációját tükrözik. Az "absztrakt művészet" és a "kortárs művészet" kifejezések nem csupán stílusirányzatokat jelentenek számára, hanem egy életfilozófiát is. Műveiben a színek, formák és textúrák összjátéka által teremt mély érzelmi hatást, ami a nézőt is magával ragadja.

 

A lakberendezés és design területén is jelentős hatással van a művészetre. Festményei nem csak a galériák falain, hanem otthonokban, irodákban és design stúdiókban is helyet kapnak, ahol az absztrakt alkotások modern és elegáns környezetet teremtenek.

 

Manajló András nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is elismert. Nevét gyakran emlegetik a híres festők között, és művei számos kiállításon, aukción és magángyűjteményben találhatók meg. Élete és munkássága inspiráló példa arra, hogy az elhivatottság, szenvedély és tehetség milyen csodálatos eredményeket hozhat létre a művészet világában.

Absztrakt Művészet: A Személyes Világérzékelés Prizmáján
 

Az absztrakt művészetben a látvány és a felszín mögötti mélyebb érzések, drámák és katarzisok kerülnek előtérbe. Manajló András műveiben ezek az érzések erőteljes kisugárzással jelennek meg. Az absztrakt alkotásokban a formák, színek és vonalak összjátéka által kifejezett érzelmek és gondolatok a néző számára is érzékelhetővé válnak, és gyakran mély, személyes kapcsolatot teremtenek az alkotó és a néző között.

 

András művei a kortárs művészet keretein belül egy olyan egyedi világot tárnak fel, ahol a valóság és az absztrakció határai elmosódnak. A festmények nem csupán vizuális élményt nyújtanak, hanem egy mélyebb, spirituális utazásra is invitálnak, ahol a néző saját érzéseit, gondolatait és emlékeit fedezheti fel újra és újra.

 

A "modern képek" világában az absztrakt művészet különleges helyet foglal el, hiszen a hagyományos festészeti technikákat és a modern vizuális eszközöket kombinálva teremt új, izgalmas látványvilágot. Manajló András festményei ezen a területen is kiemelkednek, hiszen a színek, formák és textúrák összjátékával egy olyan vizuális élményt nyújtanak, amely a nézőt magával ragadja és elgondolkodtatja.

 

Ez a művészeti irányzat nem csupán a vizuális élményekről szól, hanem arról is, hogy hogyan érzékeljük és értelmezzük a körülöttünk lévő világot. Manajló András művei ebben a kontextusban nem csak szépséget és harmóniát közvetítenek, hanem mélyebb, filozófiai kérdéseket is felvetnek a lét, az emberi érzések és a világérzékelés természetéről.

Manaylo-Abstract-Art-Painting-Interior-Design-Manajlo-Festmeny_Lakberendezes_About_AT9I9167
Kortárs Művészet és a Manajló-Dinasztia
 

A Manajló-dinasztia művészeti öröksége generációkon átívelő. András művészetében a ruszin gyökerek és a modern absztrakt irányzatok találkoznak. A dinasztia művészi hagyománya nem csupán a családi kötelékek erősítését szolgálja, hanem a művészet iránti mély elkötelezettség és szenvedély átadását is. A Manajló család tagjai generációk óta hordozzák ezt az örökséget, melynek középpontjában a festészet áll.

 

A "kortárs művészet" világában Manajló András egy olyan egyedi hangot képvisel, amely a hagyományos ruszin művészeti elemeket és a modern absztrakt technikákat ötvözi. Művei a múlt és a jelen közötti hidat verik, és a néző számára egy olyan világot tárnak fel, ahol a hagyomány és az innováció harmonikus egyensúlyban van.

 

A "festmények" és a "lakberendezés" területén is érezhető a Manajló-dinasztia hatása. A családi hagyományok és az egyedi művészi látásmód kombinációja olyan alkotásokat eredményez, amelyek nem csak a galériákban, hanem otthonok falain is helyet kapnak. A modern képek és a ruszin hagyományok összjátéka egy olyan vizuális nyelvet teremt, amely egyaránt szól a múltról és a jelenről.

 

Manajló András művészete a dinasztia legújabb fejezete, de a családi örökség tovább él benne. A művészet, a kultúra és a családi hagyományok összefonódása teszi őt és műveit különlegessé a kortárs művészet világában.

Lakberendezés Inspiráció: Manajló András Festményei
 

A festmények nem csupán művészeti alkotások, hanem a lakberendezés fontos elemei is. Manajló András művei modern és elegáns környezetben is tökéletesen érvényesülnek. Az absztrakt művészet, amelyet András képvisel, egy olyan univerzális nyelvet használ, amely minden térben, legyen az klasszikus vagy kortárs, hozzáadott értéket képvisel.

 

A "design" és a "lakberendezés" világában a művészetnek kulcsszerepe van az otthonok és közterek atmoszférájának megteremtésében. Manajló András festményei nem csak vizuális élményt nyújtanak, hanem érzelmi mélységet és karaktert is hozzáadnak a térhez. Azok a színek, formák és textúrák, amelyeket műveiben használ, kiválóan kiegészítik a modern lakberendezési trendeket, és egyensúlyt teremtenek a funkcionalitás és az esztétika között.

 

A "modern képek" világában az absztrakt festmények különösen népszerűek a lakberendezési projektekben. Azok a dinamikus formák és vibráló színek, amelyeket Manajló András használ, életet lehelnek a térbe és központi elemmé válnak a dekorációban. Legyen szó nappaliról, hálószobáról vagy irodáról, egy Manajló-festmény mindig kiemelkedik és meghatározza a helyiség hangulatát.

 

András művészete nem csak a szem számára készült. A festmények mögötti mélyebb jelentések és érzések inspirálják a lakókat és a látogatókat egyaránt, lehetővé téve számukra, hogy kapcsolatba lépjenek az alkotóval és saját érzéseikkel és gondolataikkal. Ebben a kontextusban a művészet nem csak dekoráció, hanem az otthon vagy az iroda lélekkel való feltöltésének eszköze is.

Manaylo-Abstract-Art-Painting-Interior-Design-Manajlo-Festmeny_Lakberendezes_About_AT9I6130
Modern Képek: Az Absztrakt és a Valóság Találkozása
 

Az absztrakt művészetben a valóság és a képzelet határai elmosódnak. Manajló András modern képein a két világ találkozik és egymást erősíti. A festményeken megjelenő formák, színek és textúrák egy olyan térben léteznek, ahol a fizikai valóság és az érzelmek közötti finom egyensúly folyamatosan változik és alakul.

 

A "kortárs művészet" keretein belül az absztrakt művészet egy olyan teret kínál, ahol a néző szabadon barangolhat a képzelet és a valóság között. Manajló András művei ezt a teret kínálják, ahol a nézőt nem korlátozzák a hagyományos perspektívák vagy a fizikai korlátok. Ehelyett a festmények meghívják a nézőt egy mélyebb, introspektív utazásra.

 

A "design" és a "lakberendezés" területén a modern képek különleges helyet foglalnak el. Manajló András festményei nem csak a szem számára készültek, hanem az érzelmek és gondolatok kifejezésére is. Az absztrakt formák és a valóságból vett elemek kombinációja egy olyan vizuális nyelvet teremt, amely egyensúlyt teremt a belső és külső világ között.

 

Ezen kívül Manajló András művei a "híres festők" sorában is kiemelkednek, hiszen képesek összekötni a múltat és a jelent, a hagyományos és a modernet. Az absztrakt és a valóság találkozása nem csak egy művészeti koncepció, hanem egy olyan élmény, amelyet a nézők minden alkalommal újra és újra felfedezhetnek, amikor a festményekkel találkoznak.

Design és Művészet: A Tökéletes Összhang
 

A design és a művészet közötti kapcsolat elengedhetetlen. Manajló András műveiben a formák, színek és kompozíciók harmonikus összhangban vannak. A művészet és a