top of page
Manaylo-Abstract-Art-Painting-Interior-Design-Manajlo-Festmeny_Lakberendezes_Mentor_AT9I64

MANAJLÓ ANDRÁS

festőművész, mentor és kulturális szószóló

testimonials design 4_edited_edited_edit

Művészet és Kultúra Formálása: Utam Festőként, Mentorként és Kulturális Szószólóként
 

"Művészi küldetésem túlmutat a vászon és a szín határain. Elkötelezettségem, hogy gazdag tapasztalataimat és tudásomat átadjam a feltörekvő művészeknek, segítve őket abban, hogy megtalálják egyedi hangjukat a művészet hatalmas világában.

Mélyen gyökerező ruszin örökségemre alapozva, munkám és tanításaim célja erősíteni és ünnepelni ezt a kulturális identitást, elhozva annak lényegét a globális színtérre. Művészetemmel, előadásaimmal és oktatási tevékenységemmel arra törekszem, hogy tartós hatást hozzak létre, nem csak a művészet, hanem a kulturális sokféleség megőrzése és előmozdítása terén is."

– Manajló András

 

Manaylo-Abstract-Art-Painting-Interior-Design-Manajlo-Festmeny_Lakberendezes_Mentor_AT9I79

Művészeti Vízióm
 

A művészet számomra az érzelmek közvetítője és a lélek tükre. Utam – a klasszikus formáktól az absztrakt művészet merész birodalmáig – megtestesíti a mélyebb érzelmi kifejezésre való törekvésemet. Minden alkotásomban igyekszem megragadni a megfoghatatlant – érzéseket, gondolatokat, az emberi élményt – átültetve ezeket az egyetemesen szóló vizuális nyelvre.

Mentori Filozófiám
 

Mentorként, a filozófiám a művészi felfedezés és a személyes megnyilvánulás bátorításában gyökerezik. Hiszek abban, hogy segítsem a feltörekvő művészeket egyedi stílusuk megtalálásában, merítve a saját tapasztalataikból és kulturális hátterükből. A módszerem nem egy adott technika átadásáról szól, hanem arról, hogy tápláljam a kreatív szellemet, ami minden művészben él.

Művészeti Tanfolyamok és Filozófiai Diskurzusok
 

Az általam vezetett művészeti tanfolyamokon a gyakorlati rajz- és festészeti technikákat vegyítem a művészetről szóló filozófiai diskurzusokkal. Ezek a beszélgetések nélkülözhetetlenek, mivel segítenek a diákoknak nemcsak képességeik csiszolásában, hanem egyéni kreatív látomásaik kialakításában is. Ez az út, ahol a technika találkozik a gondolattal, és ahol minden ecsetvonás egyaránt szól a kifejezésről és a kivitelezésről.

Ez a gyakorlati és filozófiai oktatás ötvözete gazdagítja a tanulási élményt, ösztönözve a diákokat, hogy ne csak a 'hogyan', hanem a művészeti törekvéseik mögötti 'miért' felfedezésére is kíváncsiak legyenek.

Múzeumi Látogatások és a Művészettörténet
 

A tanításom alapvető részét képezik a múzeumi látogatások. Itt a diákok felbecsülhetetlen értékű betekintést nyernek a művészet történetébe. Meghatározó művészek munkáinak tanulmányozásával és pályafutásuk vizsgálatával összekapcsoljuk a múltbeli művészeti teljesítményeket a kortárs alkotói törekvésekkel. Ezek a látogatások csupán ismeretterjesztő túrák; átéléssel teli élmények, amelyek mélyítik a művészet iránti megértést és értékelést történelmi kontextusában.

Emellett, ezek a kirándulások érzékelhető kapcsolatot biztosítanak a művészettörténettel, lehetővé téve a diákok számára, hogy az eredeti forrásból tapasztalják meg a művészeti stílusok és technikák fejlődését az idők során.

Nemzetközi Alkotótáborok
 

Szervezés és Célok

Elsősorban ruszin származású művészeknek szervezek nemzetközi alkotótáborokat nyaranta a Balaton festői partjain. A szakmai zsűri által kiválasztott művészek számára nyitott Művészeti Szimpóziumok a ruszin képzőművészet ünnepe. Ezen események megrendezésével célom erősíteni és népszerűsíteni a ruszin kultúra sajátos művészeti megnyilvánulásait a nemzetközi színtéren.

 

Interakciók és Lehetőségek

Ezek a szimpóziumok egyedülálló platformot nyújtanak kezdőtől a már elismert művészekig. Lehetőséget biztosítanak közvetlen kapcsolatokra, ötletcserére, és informális eszmecserére. Ezen találkozók értékét növeli művészettörténészek és galéria képviselők jelenléte, lehetőséget kínálva a művészeknek közvetlen kapcsolatok és szakmai hálózatok kiépítésére.

 

Záró Kiállítás és Szakmai Napok

Az alkotótáborok csúcspontját a szakmai napok és a záró kiállítás jelenti. Ezek az események nemcsak a művészek alkotásait mutatják be a széleskörű közönségnek és elősegítik a szakmai kapcsolatok alakítását, hanem tovább erősítik a ruszin művészet és kultúra hatókörét és hatását.

Manaylo-Abstract-Art-Painting-Interior-Design-Manajlo-Festmeny_Lakberendezes_Mentor_Art_Ju

Zsűrizési Bizottságok és Művészeti Alapítványok
 

Pályafutásom során szorosan kapcsolódok különböző művészeti alapítványokhoz, és jelentős szerepet töltök be művészeti zsűrizési bizottságokban. Ezek a tapasztalatok nemcsak művészi látókörömet szélesítették, hanem mélyebb kapcsolatot is létesítettek a globális művészeti közösséggel, gazdagítva ezzel művészeti és mentorálási utamat.

Hozzájárulásaim között szerepel:

 

- 2007-2014: szervezője a ruszin művészek balatoni nemzetközi művészeti szimpóziumainak és elnöke a válogatási zsűrijében.

- 2007-2014: a Nemzetközi Kortárs Ruszin Művészeti Múzeumi Gyűjtemény festményeinek kiválasztásáért felelős zsűrijének az elnöke, meghívásra az Magyarországi Ruszin Önkormányzattól.

- 2010 óta: a Pannón Világ Kulturális Egyesület szervezője és válogatási zsűrijének állandó elnöke.

- 2014 óta: a Nemzetközi Ruszin Biennálé zsűritagja, meghívásra a Világ Ruszin Tanácsától.

- 2019 óta: a Manajló Ivan-díj „Pro Arte Ruthenorum” zsűrijének állandó elnöke, a Ruszinok Világ Tanácsának meghívására.

 

Szakmai Kapcsolódások

- A Ruszin Kultúra Világakadémiájának tagja.

- A New York-i Városi Művészeti Társaság tagja.

- A Boca Raton Művészeti Múzeum Művészcéhének tagja.

 

Ezek a szervezői, elnöki és zsűrizési tapasztalatok jelentősen gazdagították szakmai utamat. Egyedülálló lehetőségeket biztosítottak számomra, hogy a művészi tehetségek és nézőpontok széles skálájával foglalkozzam, ezáltal mélyítve megértésemet a fejlődő művészeti világról.

 

Ez a részvétel nemcsak szakmai hálózatomat szélesítette, hanem mélyítette értékelésemet a kulturális művészet gazdag szövetére, különösen a ruszin közösségen belül. Ezek a szerepek lehetővé tették számomra, hogy a művészeten keresztül érdemben hozzájáruljak a kulturális örökség megőrzéséhez és ünnepléséhez, megerősítve elkötelezettségemet mind a művészeti kiválóság, mind a kulturális érdekképviselet iránt.

Tanulmány: "Manajló Festődinasztia az Egyetemes Ruszin Kultúrában" 
 

Ez az átfogó tanulmány a Manajló család három generáción átívelő művészi hagyatékát kutatja, hangsúlyozva jelentős hatásukat a Ruszin világkultúrában. A tanulmány rávilágít arra, hogy a Manaylo család kulcsfontosságú szerepet játszott a Ruszinok szellemi és nemzeti újjáéledésében, hozzájárulva független nemzetté való kialakulásához.

 

Jelentősége és Célkitűzései

A tanulmány fő célja, hogy bemutassa a kárpát-ruszin nemzeti újjáéledés egyediségét, különös tekintettel a képzőművészetben való kifejezésére európai szinten. Objektíven értékeli Fedor, Iván, András és Viktória Manajló hozzájárulását a kárpátaljai-ruszin kultúrához, megalapozva nélkülözhetetlen helyüket annak történetében.

 

Köszönetnyilvánítások és Hozzájárulások

Hálámat fejezem ki Viktória Manajló-Prihodkonak és Paul Robert Magocsi professzornak a kutatáshoz nyújtott felbecsülhetetlen értékű hozzájárulásukért. Szakértelmük jelentősen gazdagította e téma feltárását.

 

Hatás és Elköteleződés

Ez a kutatás nemcsak a kárpát-ruszin kultúra egy meghatározó aspektusát kívánja megvilágítani, hanem a Ruszin nemzeti újjáéledését, megőrzését, fejlődését és globális népszerűsítését is elősegíti.

Ez egy tiszteletadás az apám, Iván, és nagyapám, Fedor maradandó öröksége előtt, akik művészeti és kulturális utam alapját képezték.

 

A teljes tanulmányt   ITT  olvashatja.

Manaylo-Abstract-Art-Painting-Interior-Design-Manajlo-Festmeny_Lakberendezes_Mentor_Rusyn_Art_Lectures

Előadások a Ruszin Kultúráról és a Művészetről
 

A 'Manajló Festődinasztia az Egyetemes Ruszin Kultúrában' című tanulmányom elismerése és meglátásai számos előadási lehetőséget hoztak magával. A történészek, szlávisták, kulturológusok és művészettörténészek által elismert munkám elmélyítette a kárpát-ruszin kultúrával és történelemmel kapcsolatos ismereteimet.

 

Mivel a ruszin képzőművészet egy kevésbé kutatott, mégis kulcsfontosságú része az univerzális kultúránknak, és a Manajlók-hoz hasonló dinasztiák egyedülálló megközelítést kínálnak, világszerte kapok felkéréseket ruszin közösségektől és művészeti intézményektől, hogy a könyvem anyaga alapján tartsak előadásokat. Ezek lehetőséget nyitnak arra, hogy tovább terjesszem és világítsam meg a ruszin művészet és kultúra gazdag, dinamikus örökségét.

Manaylo-Abstract-Art-Painting-Interior-Design-Manajlo-Festmeny_Lakberendezes_Mentor_Rusyn_

Vezetés és Kulturális Érdeképviselet
 

Az Országos Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként, az elődjeim örökségét visszhangozva, tevékenyen közreműködtem a közéletben.

A ruszin nemzetiség érdekeinek állami szintű képviseletén túlmenően, a Ruszinok különböző világ- és európai kongresszusainak küldötte és képviselője is voltam.

 

Vezetői szerepem magában foglalta továbbá a balatoni gyermek- és felnőtt festőművészek nemzetközi Ruszin Alkotó Szimpóziumainak létrehozását és koordinálását, a nemzetközi ruszin művészeti gyűjtemény létrehozását, számos ismeretterjesztő konferencia és kulturális rendezvény szervezését, valamint a ruszin identitás erősítését célzó művek publikálását.

Emellett kezdeményeztem és szerveztem a ruszin búcsújáróhelyen, Máriapócson a Görögkatolikus Fatemplom építését, valamint alapítója voltam a Kárpátok Régió Kultúrájáért Közhasznú Egyesületnek.

A Ruszinok Világkongresszusával együttműködve kulcsszerepet játszottam a Manajló Iván 'Pro Arte Ruthenorum' díj – egy rangos ruszin kulturális elismerés – megalapításában.

 

Ezen erőfeszítésekkel folytattam mély elkötelezettségemet a Ruszin identitás és kultúra globális megőrzése és népszerűsítése érdekében.

Elismerések és Díjak
 

'Pro Cultura Minoritatum Hungariae' Díj

2018-ban 'Pro Cultura Minoritatum Hungariae' Állami Díjjal tüntettek ki, amely tanúsítja a ruszin nemzeti nevelés és kultúra iránti elkötelezettségemet. Dr. Kaszler Miklós professzor, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere által adományozott ezen rangos elismerés kiemeli művészi és kulturális érdekérvényesítői elkötelezettségemet, tükrözve a munkámat meghatározó nemzeti gyökereket és az egyetemes művészeti örökséget.

 

További Elismerések

- 2014: Megkaptam a Ruszinok Világtanácsa által odaítélt 'Kiemelkedő Hozzájárulásért az Egyetemes Ruszin Művészetéhez' Nemzetközi Díjat.

- 2010: A Pannón Világ Egyesület által 'Legígéretesebb Feltörekvő Tehetség' díjjal tüntették ki.

- 2007: Az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlése által adományozott 'Hodinka Antal-díj' - a ruszin kultúra, a hagyományőrzés, az anyanyelv és a görögkatolikus értékek terén végzett tevékenységéért.

 

E kitüntetések, különösen a 'Pro Cultura Minoritatum Hungariae' Állami Díj átvétele nagyon fontos számomra, mivel elismerését fejezi ki a ruszin kultúra művészeten és oktatáson keresztül történő gazdagítására és megőrzésére irányuló erőfeszítéseimnek. Ezek az elismerések megerősítik elkötelezettségemet kulturális küldetésem iránt – annak biztosítása érdekében, hogy a ruszin nép gazdag örökségét és egyedi identitását világszerte megünnepeljék és megértsék. Arra ösztönöznek, hogy folytassam a ruszin művészet és kultúra népszerűsítésében végzett munkámat, tovább erősítve hozzájárulásomat a nemzetközi művészeti világhoz és a ruszin közösséghez.

bottom of page