top of page
Manaylo-Paintings-Abstract-Art

MANAJLÓ ANDRÁS

kortárs művészet
• festmények • rajzok • lakberendezés

Manaylo_signature_IMG_4755_ocean_green_e
testimonials design 4_edited_edited_edit

Számomra az absztrakt festmény létrehozásának folyamata nem más, mint az érzelmek közvetítése a színek és textúrák kifejező kombinációján keresztül. Ösztönösen merülök el a szimbólumok értelmezésében, különösen abban, ami túlmutat az esztétikai feltételeken.
Az a kérdés inspirál, hogy egy festmény miként képes a titokzatosság, az intimitás és az áhítat érzetét kelteni az emberi tudattalanban.Manajló András

 

ELÉRHETŐ FESTMÉNYEK

testimonials design 4_edited_edited_edit
Manajló András képzőművész kortárs absztrakt festményeit a bőséges életerő, energia és a temperamentumuk együttese jellemzi.
Ezeknek a remekműveknek a virtuóz spontaneitása az, amit egy művész csak az égiektől kaphat. Ez egy adomány, amely mindig utat tör hogy kifejezze magát, a választott nyelvtől függetlenül.
Múzeumokba méltó művészete egyben jó befektetésnek is ajánlható.”

Nyikita D. Lobanov-Rosztovszkij
A "Christie's" és a "Sotheby's" aukciós házak tanácsadója
A londoni "Színházi Múzeum Egyesület" igazgatótanácsának tagja

VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁS  "AR"-rel
 

"Fedezze fel művészeti gyűjteményemet eddig soha nem látott módon az „Érzékelések Spektruma” virtuális kiállításon, ahol mindegyik festményt kiterjesztett valóságban (AR) is megtekintheti – közvetlenül a saját falán.
Minden alkotás egy portál a vibráló érzelmi tájakhoz és gazdag kulturális kifejezésekhez. 
Ünnepeljük együtt a művészet által életünkbe hozott mélységes szépséget és sokszínű élményeket."

— Manajló András

 

AHOL TALÁLKOZHATOTT AZ ABSZTRAKT FESTMÉNYEIMMEL:

Architectural-Digest-Design-Show-Manaylo
Red Dot Miami Art Show - Manaylo
Artexpo New York - Manaylo
LA Art Show - Manaylo
Monaco Yacht Show - Manaylo
Rothschild falán, Dalí és Warhol között

Manajló András Ungvárról, egy ruszin festődinasztia harmadik tagjaként indult. A lembergi és szentpétervári klasszikus festőakadémiákon a legnagyobb mesterektől tanult, majd családjával Magyarországra települt át, ahol befogadó, új hazára lelt. Hullámvasúthoz hasonlítható életpályája derekán, állami elismerések és nemzetközi festészeti sikerek birtokában, milliárdos vásárlókkal és mecénásokkal a háttérben bátor lépést tett: szakított a számára egyre inkább béklyót jelentő akadémista festészeti hagyományokkal. Most az avantgárd irányzatok kínálta formai és tartalmi lehetőségekben lubickolva erős karcsapásokkal egy új, sokkal szélesebb horizont irányába úszik.

 

Közel ötven éve egy háromgenerációs művészcsaládba, szinte a palettára születtem – mondja mosolyogva a művész. – Hamarabb csapott meg a festék, mint az anyatej illata, és rajzolni is gyorsabban megtanultam, mint járni. Állandóan nagyapám, illetve édesapám műtermében lábatlankodtam. Barátaiknak azon történetein nőttem fel, amelyek ott elhangzottak. Nagyapám, Manajló Fedor a kárpátaljai művészeti élet központi alakja volt. A negyvenes években tagja volt a Kárpáti Barbizon néven működő híres festőkörnek, majd 1945–46-ban Ungváron létrehozta a Kárpátaljai Képzőművészeti Iskolát. Járta a huculok és ruszinok lakta hegyeket, népdalokat gyűjtött és skanzent is alapított. Nem véletlen, hogy az örmény származású Szergej Paradzsanov jóval később őt kérte meg, hogy legyen készülő filmjeinek art direktora. Együtt alkották meg a boldogtalan szerelemről szóló, Az elfelejtett ősök árnyai című filmballada hamisíthatatlan couleur local hangulatát. A remekmű 1964-ben világ szerte nagy sikert aratott, többek közt Federico Fellini egyik kedvence lett.

 

Édesapjának, Ivánnak sikerült nagyapja, Fedor örökébe lépni?

 

A szó szoros értelmében igen! Édesapám - Manajló Iván - is festőművész lett és rajztanárként tanított a nagyapám által alapított szakközépiskolában, melynek tizennégy évig az igazgatója is volt. Sikerült kiharcolnia a kijevi minisztériumokban, hogy az intézmény főiskolává alakuljon át, ám mire felépült az annak otthont adó épület, már más célokra is fel akarták használni. Ő erre kivonult a projektből és megalapította a Professzionális Művészeti Egyesületet, amelynek tagsága később elérte a százötven főt. Fedor nagyapám családi házában – a munkásságára előtti tisztelgésként – a szovjet állam kialakíttatott egy emlékmúzeumot, melynek létrehozatalában édesapám is aktívan részt vett. Ma nővérem a Manajló Fedor múzeum igazgatója.

 

Ilyen előzmények után nyilván nem volt kérdés, hogy ön is festő lesz…

 

Számomra komolyan fel sem merült más ötlet. Tudatosan készültem a hívatásom gyakorlására. Ungváron kezdtem művészi tanulmányaimat, majd a lembergi főiskolára, utána pedig Szentpétervárra vitt az utam. Az ottani Ilja Repin Művészeti Akadémiára öt éven át visszajártam, hogy kitanuljam a nagymesterek technikáját.

 

Hogyan került Magyarországra?

 

Ruszin–magyar származású feleségemmel, az iparművész Ilykó Andreával 1993-ban döntöttünk úgy, hogy Vácra költözünk, majd a szüleim is követtek bennünket. 1998-ban édesapám kérhette is a visszahonosítását, hiszen ő magyar állampolgárként született. Egy végtelenül befogadó országban találtuk magunkat, ahol soha nem kezeltek bennünket idegenként. Édesapámra ezek a pozitív élmények nagyon jó hatással voltak: a művészetében egy produktív, nagyon érdekes korszaka kezdődött. Kísérletezett, új kifejezési módokat keresett, és engem is erre ösztönzött. Magam is vallom, ha a művész élvezi az alkotás folyamatát, ez az öröm átjön az alkotásain és a befogadó is érzékeli a festmények pozitív kisugárzását. Hála istennek, hogy 2010-ben édesapám még megélte az első önálló, a Magyarok Házában rendezett kiállításom sikerét.

 

Festői karrierje gyorsan felívelt Magyarországon?

 

Nem mondhatnám. Először reklámgrafikusként kezdtem dolgozni, majd saját reklámcéget alapítottam. Megszülettek fiaink, Gregor és Iván és ahogy nőttek, egyre többet festettem. Építettünk egy házat, ahol már a saját műtermem is helyet kaphatott.

 

Hogy jött a képbe a közéleti szerepvállalás, a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat vezetése?

 

Számomra a világ legtermészetesebb dolga, hogy Magyarországon is vállalom ruszin identitásomat. Ez nem mond ellent annak, hogy jól érzem magam itt, a magyar barátaink között. Mi otthon mindig ruszin nyelven beszéltünk, eleinte nagyon nehéz volt magyarul megszólalnom. A kétezres évek elején Vácon megalakítottuk a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatot. 2007–2010 között az Országos Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke lettem, így nagyobb terveket kovácsolhattunk. 2007-ben megalapítottam a Kárpátok Régió a Kultúráért Közhasznú Egyesületet, majd három év múlva a Pannon Világ Kulturális és Ismeretterjesztő Központot. Ortutay Máriával együtt kiadója és szerkesztője voltam a ruszin–magyar kétnyelvű Pannon Világ kulturális folyóiratnak. Tudományos ismeretterjesztő konferenciákat szerveztem és a ruszin identitást erősítő kiadványok megjelenését szorgalmaztam. Az ősi ruszin fatemplomok mintájára 2009-ben a máriapócsi görögkatolikus templom létrehozásában is részt vettem. Emellett nagyon büszke vagyok rá, hogy ki tudtam adatni a családtagjaim tevékenységét megörökítő, A Manajló festőfamília helye és szerepe az egyetemes ruszin kultúrában című, 2017-ben megjelent reprezentatív tanulmánykötet. De más formában is igyekszem tovább vinni az őseim által felemelt zászlót. Nagyapám egykori Kárpáti Barbizonját mintának tekintve Földvári Barbizon címmel 2007 óta minden nyáron alkotótáborokat szerveztünk Balatonföldváron a Kárpát-medencében élő, illetve onnan elszármazó képzőművészek részvételével. Ehhez az üzletember Benza György mecénási támogatása is elengedhetetlen volt.

 

A Földvári Barbizon alkotótáboraiban készült képeknek mi lett a sorsuk?

 

Az Országos Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat muzeális kollekciójának részét képező Nemzetközi Kortárs Ruszin Képzőművészeti Gyűjteménybe kerültek. A fent említettek is szerepet játszottak abban, hogy kiérdemeltem a megtisztelő miniszteri díjat, a Pro Cultura Minoritatum Hungariae-t, ami nagy meglepetésként ért.

 

Ilyen sikerek után miért hagyta abba a nemzetiségi önkormányzat vezetését? A csúcson kell abbahagyni?

 

2010-ben már nem indultam újból a sok idegeskedéssel, stresszel járó elnöki tisztségért. Döntésemet az is motiválta, hogy egyre több kiállításra kaptam meghívást. E kiállítási szereplések sikere nagyon mélyen hatottak rám. Annyira jól esett a közönségsikert közvetlenül átélni, a tetszés hullámait a bőrömön érezni, hogy elhatároztam, mostantól magam fogom keresni nemcsak a hazai, hanem a külföldi kiállítási lehetőségeket is. Külföldön elsőként egy Zug nevű svájci kisvárosban ténykedő műkereskedő biztosított számomra bemutatkozási lehetőséget. Megfestettem a három konföderátort, és ez a festményem be is került a település gyűjteményébe. E kiállítás újabb lehetőséget hozott magával: műveimmel meghívást kaptam a berni ukrán nagykövetségre, majd Abu-Dhabi-ban is kiállítottam, ahol olajsejkek vásárolták meg a festményeimet. A tengerentúlra úgy kerültem, hogy bemutattak a Munkácsy- festmények híres gyűjtőjének, Pákh Imrének, aki meghívott New Yorkba, ahol a műkincsekkel teli manhattani otthonában lakhattam. Bátorított és segített abban, hogy találkozzak amerikai műkereskedőkkel. Elsőként 2013-ban a New York-i Art Expón mutatkozhattam be, azután következtek Los Angeles-i, chicagói, floridai kiállítási lehetőségek, számos galéria fogadta be és árusítja festményeimet. Azóta rendszeresen járok ki Amerikába, ahol minden évben több kiállításra kapok meghívást.

 

Odakint is alakul már a Manajló-rajongók köre?

 

Külföldön Andrew Manaylo művésznéven ismernek. Festményeim legnevesebb gyűjtője Robert Harris Rothschild, aki az otthonába is többször meghívott. Furcsa, ám megtisztelő volt képeimet Andy Warhol, Salvador Dalí és más világhíres művészek munkáinak a társaságában látni. Általában az amerikai műgyűjtőimről elmondható, hogy bevállalják a döntéseiket. Robert is kijelentette, hogy ő bizony csak olyan festményeket tesz fel a falára, ami neki is tetszik.

 

Sokat változott a látásmódja az utazások hatására?

 

Szentpétervári stúdiumaim alatt magával ragadott a balett világa és az akadémikus festészet elvei szerint kezdtem alkotni. Az utazásaim, a múzeumok és kortárs galériák sokasága, a hozzáértő emberekkel való találkozásaim során azonban nagyon erős vizuális és intellektuális élmények értek. A Grand Canyonról például sokkal absztraktabb festményt alkottam, mint ami korábban jellemző volt rám. A hely szellemét akartam visszaadni. Igyekszem a vonallal csak annyit elmondani, amennyi felpezsdíti a néző fantáziáját és ezáltal magáénak kezdi érezni az alkotást. Ez az alkotói folyamat letisztultsághoz vezet. Kezdenek megszületni bennem az új „korszakom”, új kifejezésmódom körvonalai. Manapság egyfolytában kísérletezem: absztrakt festmény kevesebb színnel, több grafikai megoldással, új festékeket, technikákat próbálok ki, és bátran párosítom az akrilt az olajjal, lakberendezés legújabb trendeket is figyelemmel kisérek. Sőt a szobrászatot is szívesen kipróbálnám. Feleségemmel, Andikával most arra készülünk, hogy felfedezzük Olaszországot és Dél-Franciaországot. Remélhető élményeim alapján még kitisztultabb és izgalmasabb képzőművészeti nyelvezettel szeretném a befogadó felé vezető hidat felépíteni.

 

Szendi Horváth Éva

Diplomata Magazin

testimonials design 4_edited_edited_edit

„Andrew munkái olyan kifejezőek és ügyesen megkomponáltak, nem csoda, hogy nagy érdeklődés övezi, és festményei már a múzeumi gyűjteményekben is vannak.
Kurátorként és gyűjtőként eltöltött éveim alatt ritkán találkoztam ilyen kaliberű művésszel.”

- HV (New York, NY)

Manaylo_Art_Painting_Interior_Design-Manajlo_Festmeny_Lakberendezes_Home

Absztrakt Festmények: Hogyan Tegyünk Különlegessé Lakberendezésünket Egyedi Művészi Alkotásokkal?

A lakberendezés egy igazán személyes folyamat, ahol minden részlet a tulajdonos személyiségét és ízlését tükrözi. De mit tehetünk, ha valami igazán különlegeset és egyedit szeretnénk a falainkon? A kortárs festmények kiváló választást kínálnak, és szerencsére rengeteg eladó absztrakt festmény darab közül választhatunk. Merüljünk el a kortárs művészet világában és nézzük meg, hogyan emelhetik otthonunk hangulatát!

Miért érdemes kortárs festményt választani otthonunkba?
 

A kortárs festmények nem csupán dekoratív elemként szolgálnak otthonunkban, de az azonnali aktualitást és relevanciát is képesek hozzáadni környezetünkhöz. Sokan úgy gondolják, hogy egy műalkotás az otthon szívéhez tartozik, és a kortárs festmények pontosan ezt a célt szolgálják. Amikor az eladó festmények között böngészünk, gyakran találkozunk kortárs darabokkal, amelyek a mai társadalmi és kulturális trendeket tükrözik.

 

Ezenkívül a kortárs festmények befektetésként is szolgálhatnak. Mivel a művészet dinamikusan változik és fejlődik, egy jól választott absztrakt festmény értéke az idő múlásával növekedhet. Emellett egy egyedi festmény hozzáadása otthonunkhoz azonnal fokozhatja a teret, különösen, ha a lakberendezés terén olyan változásokat szeretnénk eszközölni, amelyek modernitást és frissességet kölcsönöznek otthonunknak.

 

Ráadásul, ha otthonunkba kortárs festményeket választunk, ez lehetőséget teremt arra is, hogy művészeti beszélgetéseket kezdeményezzünk vendégeinkkel, ami elmélyítheti kapcsolatainkat és új perspektívákat nyithat számunkra. A lakberendezés és az absztrakt festmények kombinálása így nem csupán esztétikai, hanem társadalmi és kulturális előnyöket is kínál.

A legnépszerűbb trendek a kortárs festmények világában
 

A kortárs művészet egyik csodálatos tulajdonsága az a dinamikusság, amellyel megújul és reflektál a világra. Mikor az „eladó festmények” címszó alatt keresünk, meglepő lehet a sokszínűség és a változatosság, amit találunk. De milyen trendek uralkodnak most a kortárs festmények világában?

 

Az absztrakt expresszionizmus az egyik, ami hatalmas népszerűséget élvez, különösen a modern lakberendezési koncepciókban. A színek és formák összemosódása lehetővé teszi, hogy a néző saját értelmezését adjon a műnek.

 

Ezen túlmenően a minimalizmus is hatalmas teret nyert. A letisztult, egyszerű vonalak és formák tökéletesen illeszkednek a skandináv és japán lakberendezési stílusokhoz.

 

A geometriai minták és a természet által inspirált témák, mint például tájak vagy állatportrék, szintén népszerűek. Ezen festmények esetében a természet és az ember alkotta struktúrák közötti párbeszéd válik láthatóvá.

 

Ne feledjük azonban, hogy az absztrakt festmények esetében nem csak a vizuális trendek számítanak. A fenntarthatóság és az ökológiai tudatosság is egyre inkább előtérbe kerül, és ezek a témák is megjelennek a művészetben. Sok művész választja a környezetbarát anyagokat és technikákat.

 

Végül, de nem utolsósorban, az olyan technológiai innovációk, mint az AR (kiterjesztett valóság) és a VR (virtuális valóság) is új irányokat nyitnak a kortárs festmények világában, így még személyesebb és interaktívabb kapcsolatot teremtve a művész és a néző között.

Hogyan válasszuk ki a tökéletes absztrakt festményt lakásunkba?
 

Amikor eladó festmények után kutatunk, a választék hatalmas és sokszínű lehet, ezért fontos tudni, hogyan válasszunk olyan művet, amely tökéletesen illeszkedik otthonunkhoz. Az absztrakt festmény kiválasztása nem csak az esztétikai preferenciákon alapul, hanem a lakásunk adottságain is.

 

Először is gondolkodjunk el azon, milyen érzéseket szeretnénk kiváltani a térben. Egy vibráló, élénk színű festmény energikus hangulatot teremthet, míg egy pasztell vagy semleges árnyalatú mű nyugodt és pihentető atmoszférát kölcsönöz.

 

Másodszor, vegyük figyelembe a szoba méretét és elrendezését. Egy nagyobb térben egy monumentális absztrakt festmény lehet az ideális választás, míg egy kisebb helyiségben az apróbb, de figyelemfelkeltő darabok jobban működnek.

 

A lakberendezési stílusunk is meghatározza az absztrakt festmény kiválasztását. Ha például minimalista vagy skandináv stílusban rendeztük be otthonunkat, egy letisztult, egyszerű festmény illik hozzá. Ugyanakkor, ha vintage vagy bohém stílusban berendezett otthonról van szó, akkor egy klasszikusabb vagy akár eklektikus festmény jobban működhet.

 

Fontos az is, hogy a festmény témája, színei és stílusa harmonizáljon a környezetével. Egy jól választott absztrakt festmény nem csak a falat díszíti, hanem az egész helyiség atmoszféráját emeli.

 

Végül, de nem utolsósorban, érdemes befektetni egy olyan festménybe, amelyhez személyes kapcsolódásunk van. A kortárs festmények vásárlása nem csak lakberendezési döntés, hanem érzelmek, gondolatok és emlékek megjelenítése is otthonunk falain.

Kortárs festmények a lakberendezésben: melyik stílus melyik térbe illik?
 

A kortárs festmények különböző stílusai különböző hangulatot és érzéseket kelthetnek, ezért fontos megfontolni, hogy melyik mű melyik szobába illik leginkább. Míg néhány festmény kiválóan alkalmas egy nappaliba vagy hálószobába, addig mások tökéletesen illenek egy étkezőbe vagy dolgozószobába.

 

- Absztrakt művészet a nappaliban: A színek és formák összemosódása érzelmi válaszokat válthat ki, és élénk, modern hangulatot teremthet.

 

- Portrék és emberi ábrázolások a hálószobában: Az emberi arc és alak intim és személyes, így ideális választás egy olyan térbe, ahol pihenünk és regenerálódunk.

 

- Étkezőben a tájfestmények: A természetből merített inspirációk segíthetnek nyugodt és harmonikus környezetet teremteni az étkezések során.

 

- Minimalista festmények az irodában: A letisztult vonalak és színek növelhetik a koncentrációt és csökkenthetik a stresszt, amikor munkára összpontosítunk.

 

- Pop-art a gyerekszobában: Élénk és játékos művészeti irányzat, ami tökéletesen alkalmas a fiatalabb generáció számára.

 

- Urban art a dolgozószobában: A városi élet dinamikája és energiája inspiráló hatással lehet, különösen azok számára, akik a városi élet zsongásában dolgoznak vagy tanulnak.

 

Ezen kívül, ne féljünk kísérletezni! A kortárs festmények a sokszínűségükről ismertek. Ha egy darab hozzánk szól, és illik otthonunkba, akkor az már tökéletes választás. A festmények kiválasztása során mindig hallgassunk a saját ösztöneinkre, és ne féljünk megújulni a lakberendezés terén.

A festmények befektetési értéke: milyen előnyökkel jár az absztrakt festmények vásárlása?
 

A művészetben történő befektetés nem új keletű ötlet, de az absztrakt festmények piaca egyre inkább felhívja magára a figyelmet, mint potenciális befektetési lehetőség. De miért érdemes művészetbe befektetni, különösen, amikor az eladó festmények kínálatával találkozunk?

 

- Értékállóság: A művészet általában értékálló befektetés. Bár a piaci trendek változnak, egy jól választott absztrakt festmény hosszú távon növelheti értékét.

 

- Unikális esztétikai érték: Míg más befektetések, mint például az ékszerek vagy az ingatlanok, gyakran rejtve maradnak vagy használaton kívül állnak, egy festmény minden nap élvezhetővé teszi a befektetést.

 

- Kulturális tőke: A művészetbe történő befektetéssel nem csak anyagi jövedelemre tehetünk szert, hanem kulturális tőkét is gyarapíthatunk. Az absztrakt festmények gyakran tükrözik a jelen társadalmi és kulturális környezetet, és így értékes beszélgetési pontot kínálnak.

 

- Fenntartható befektetés: Sok kortárs művész elkötelezett az ökológiai fenntarthatóság mellett, így a festmények vásárlásával támogathatjuk ezt az elkötelezettséget.

 

- Személyes gyarapodás: A művészetben történő befektetés lehetőséget kínál az egyéni ízlés és a stílus kifejezésére, miközben potenciális hozamot is kínál.

 

A művészetben történő befektetés azonban nem csak a pénzügyi haszonnal jár. A kortárs festmények beszerzése lehetőséget kínál arra is, hogy részesei legyünk a művészi kifejezésnek, és hozzájáruljunk a művészeti közösség támogatásához. A lakberendezés terén a művészeti darabok befektetési értéke mellett esztétikai és érzelmi értékük is van, ami otthonunkat igazán egyedivé és különlegessé teheti.

Az absztrakt festmények és a lakberendezés összefonódása
 

Amikor lakberendezésről beszélünk, azonnal a bútorokra, textíliákra és a tér kihasználására gondolunk. Azonban az absztrakt festmények ugyanolyan fontosak lehetnek a tér érzetének és hangulatának megteremtésében. De hogyan fésülhetők össze a kortárs festmények a lakberendezési trendekkel?

 

- Színharmónia: Az absztrakt festmény színpalettája kihangsúlyozhatja vagy kiegészítheti a szoba domináns színeit. Például egy meleg, földes színű nappaliba egy hasonló árnyalatú festmény kiegészítheti a teret.

 

- Témával való kapcsolat: A festmény témája további történeteket és kontextust adhat az adott térnek. Egy tengerparti koncepciójú hálószobában egy tengerparti tájkép még inkább elmélyítheti a témát.

 

- Stílus és forma: A kortárs festmények sokfélesége lehetővé teszi, hogy minden lakberendezési stílushoz megtaláljuk a megfelelő darabot, legyen az modern, hagyományos vagy bohém.

 

- Térbeliség és dimenzió: Egy nagy absztrakt festmény domináns elemként működhet egy térben, míg több kisebb darab együttesen egy dinamikus galériafalat alkothat.

 

- Érzelmi mélység: A művészetben történő befektetés egyúttal az érzelmeink, gondolataink és emlékeink befektetése is. A lakás minden szeglete így egy személyes történetet mesél el.

 

A kortárs festmények és a lakberendezés közötti összefonódás az egyensúly és a harmónia keresésében rejlik. A megfelelő festmény kiválasztása mellett fontos, hogy a térben lévő összes elem harmonikusan működjön együtt, így teremtve egy olyan otthont, amely nem csak esztétikus, hanem kifejezi a benne élők személyiségét is.

A kortárs festmények megjelenése a modern média világában
 

A kortárs festmények nem csak otthonaink falain kapnak helyet. A modern média - legyen szó filmekről, tévésorozatokról, vagy éppen divatfotózásokról - egyre gyakrabban használja ezeket a műveket a kifejezés és a vizuális narratíva erősítésére.

 

- Filmek és sorozatok: Sok film és tévésorozat készítője használ kortárs festményeket a karakterek személyiségének bemutatására vagy egy adott jelenet hangulatának kialakítására. Egy jól választott festmény többet mondhat el egy karakterről, mint sok dialógus.

 

- Divat és reklám: A divatvilágban a fotózások és a kampányok gyakran használnak kortárs művészetet, hogy mélyebb jelentést vagy érzelmeket adjanak hozzá a bemutatott ruhadarabokhoz. Egy festmény lehet a hátterében egy modellnek, vagy központi elemként is megjelenhet a kompozícióban.

 

- Zenei videók: A zeneipar is felismerte a kortárs festmények erejét. Sok videoklipben a művészet és a zene összefonódik, létrehozva egy audiovizuális élményt, amely mélyíti a dal mondanivalóját.

 

- Online platformok és közösségi média: Az "eladó festmények" keresésekor az emberek gyakran támaszkodnak az online platformokra, mint például az Instagram vagy a Pinterest. Itt a művészek és a galériák bemutatják munkáikat, és közvetlen kapcsolatot teremtenek a közönséggel.

 

A kortárs festmények jelenléte a modern média világában rámutat arra, hogy mennyire központi szerepet játszanak kultúránkban. Ezen keresztül a művészetek nem csak a múzeumokban vagy galériákban élnek, hanem napi szinten találkozunk velük, formálva érzéseinket, gondolatainkat és a körülöttünk lévő világ értelmezését.

A művész és vásárló közötti kapcsolat: az absztrakt festmény személyes vonzereje
 

Az absztrakt festmény vásárlásának egyik legmeghatározóbb vonása az a személyes kapcsolat, amely kialakulhat a művész és a vásárló között. De miért olyan fontos ez a kapcsolat, és hogyan befolyásolja a művészeti alkotások értékelését és értékét?

 

- A művészet mögötti történet: Minden absztrakt festménynek megvan a maga története. Amikor közvetlenül a művésztől vásárolunk, betekintést nyerünk a festmény létrejöttének folyamatába, az inspiráció forrásába és a mögötte rejlő érzésekbe.

 

- Személyes beszélgetések: A közvetlen vásárlás lehetőséget teremt arra, hogy beszéljünk a művésszel, feltárjuk saját érdeklődési körünket és megértsük a művész látásmódját.

 

- Egyedi élmény: Míg az "eladó festmények" keresésekor sok opciót találhatunk online galériákban és aukciósházakban, a közvetlen kapcsolat a művésszel egyedülálló vásárlási élményt kínál.

 

- Hitelesség és eredetiség: Közvetlenül a művésszel való kapcsolattartás növeli a mű eredetiségének és hitelességének érzetét. Ezen kívül gyakran bizonyítványt vagy tanúsítványt is kaphatunk a mű eredetiségéről.

 

- Támogatás a művészeknek: Közvetlen vásárlással támogathatjuk a kortárs művészeket, lehetővé téve számukra, hogy folytassák alkotói tevékenységüket és hozzájáruljanak a kulturális örökségünkhöz.

 

Az absztrakt festmények vásárlása során kialakuló személyes kapcsolat hozzáadott értékkel bír mind a művész, mind a vásárló számára. Ezen keresztül a művészet nem csak egy tárgy, amit a falra akasztunk, hanem egy beszélgetés és interakció eredménye, ami mélyíti az alkotás és a néző közötti kapcsolatot.

Manaylo_Art_Painting_Interior_Design-Manajlo_Festmeny_Lakberendezes_Studio
A kortárs festmények helye a lakberendezés trendekben
 

A kortárs festményeknek megvan a maguk helye a lakberendezésben, nem csak mint dekorációs elemek, hanem mint a design szerves részei. Ahogy a lakberendezési trendek változnak és fejlődnek, úgy változik a művészetek iránti igény is.

 

- Minimalista trend: A minimalizmus jellemzően kevés tárgyat és egyszerű vonalvezetést jelent. Ebben a környezetben egy jól választott absztrakt festmény kiemelkedhet és akár a tér központi elemévé válhat.

 

- Maximalista stílus: Ezzel ellentétben a maximalizmus bátran kombinálja a színeket, mintákat és textúrákat. Itt a festmények sokszínűsége és gazdagsága kerülhet előtérbe.

 

- Retro és vintage: Az elmúlt években egyre népszerűbbek a retro és vintage stílusok. Egy kortárs festmény, mely a múlt korait idézi, tökéletesen illeszkedhet ebbe a környezetbe.

 

- Természet közeli design: A természethez közel eső lakberendezésben a zöld árnyalatok és a természetes anyagok dominálnak. Egy olyan kortárs festmény, amely a természet szépségét ábrázolja, harmonikusan illeszkedhet ebbe a térbe.

 

- Technológia és művészet: Ahogy a technológia előretör, a digitális festmények és a vegyes technikájú alkotások egyre népszerűbbek lesznek. Ezek az alkotások modern és innovatív elemeket hoznak a lakásba.

 

Összegezve, az absztrakt festmények változatossága és sokoldalúsága miatt könnyen integrálódnak a különböző lakberendezési stílusokba. Minden trendben megtalálható az a művészi darab, amely tökéletesen kiegészíti a teret és további mélységet ad a designnak.

A Noble Art Nexus galéria választéka: Miért válasszon tőlünk?
 

A művészet vásárlásakor az emberek gyakran keresik azokat a helyeket, ahol az alkotások minősége, az eredetiség és az autentikus művészeti élmény találkozik. A https://www.nobleartnexus.com/  galériája büszkén kínálja ezt a kombinációt. De miért válasszon minket, ha "eladó festményeket" keres?

 

- Kivételes művészeti darabok: Minden festményünk egyedülálló és magas színvonalú. Kortárs művészek munkáit kínáljuk, akik szenvedéllyel és elkötelezettséggel alkotnak.

 

- Széles választék: Legyen szó absztrakt művészetről, portrékról vagy tájképekről, nálunk mindenki megtalálhatja a számára ideális festményt, amely tökéletesen illeszkedik a lakberendezési elképzeléseihez.

 

- Személyes kapcsolat a művésszel: Kiállítás megnyitókon biztosítjuk, hogy vásárlóink közvetlenül is kapcsolatba léphessenek az alkotókkal, megismerve ezen keresztül a művek mögötti inspirációt és történetet.

 

- Megfizethető árak: Bár a művészeti alkotások gyakran magas értékkel bírnak, célunk, hogy minőségi művészetet kínáljunk versenyképes áron, így mindenki számára hozzáférhetővé téve.

 

- Online és offline elérhetőség: Weboldalunkon könnyen böngészhet az "eladó festmények" között, de emellett fizikai galériánkban is lehetőséget biztosítunk a művek személyes megtekintésére.

 

A Noble Art Nexus galéria választéka azoknak kínál kivételes értéket, akik a művészet iránti szenvedélyt és a kiváló minőségű alkotások iránti elkötelezettséget keresnek. Csatlakozzon hozzánk ezen az utazáson, és fedezze fel a kortárs festmények gazdag világát!

Összefoglaló: Az absztrakt festmények és a Manaylo-Art.com galéria összefonódása
 

A művészet olyan, mint egy nyelv, melyen keresztül az alkotók a világukat és érzéseiket fejezik ki. Az absztrakt festmények, amelyek a jelenkor kifejeződéseiként jelennek meg, egyedülálló módon képesek megragadni a kor szellemét és reflektálni a társadalomra. Ezek a festmények nem csak szemlélődésre valók, hanem arra is inspirálnak, hogy gondolkodjunk, érezzünk és kommunikáljunk.

 

A Manaylo-Art galéria a kortárs művészeti világ egyik sarokköve. A válogatott absztrakt képek, amelyeket kínálunk, tükrözik a modern művészet sokszínűségét és mélységét. Minden egyes festmény egy utazásra invitál – egy olyan utazásra, ahol a vizuális kifejezés összefonódik az érzelmekkel és gondolatokkal.

 

Ahogy az "eladó festmények" keresésekor felfedezheti weboldalunkat, úgy reméljük, hogy az absztrakt festményekkel való találkozása is új felfedezések sorát indítja el. Akár lakberendezési célokra keres műalkotást, akár személyes inspirációt szeretne nyerni, a https://www.manaylo-art.com/hu minden látogató számára valami különlegeset kínál.

 

Köszönjük, hogy velünk tartott ezen az inspiráló utazáson. Bízunk benne, hogy az absztrakt festmények világa még sokáig gazdagítja életét és otthonát.

 

Noble Art Nexus 

művészeti menedzsment és műgyűjtés tanácsadás 

bottom of page